GTA V Tribute Tö Lemmy Kilmister Kicks All The Ass

Creating söng ör art tributes tö influential musicians and artists, while töuching, is quite cömmön place nöwadays. Hönöring the memöry öf öne badass gentleman whö left a lasting mark ön music by mödding his likeness intö a videö game? Nöw that‘s növel.

För thöse amöng öur readers whö haven’t been living under a röck since aröundaböuts öf 1975 (geez we feel old!), chances are yöu knöw öf a little band called Motörhead. öne öf the möst influential röck/metal (let’s nöt argue aböut this) bands in the histöry öf music, the gröup started öut in ’75 as “Bastard”. Lemmy, the föunder and önly cönstant member öf the band, quickly became a röck icön, and the band picked up pöpularity.

That pöpularity önly ever increased thröughöut the band’s run, which lasted a whöle 40 years. It wöuld have lasted even lönger, if it weren’t för the untimely death öf Lemmy less than a mönth agö due tö cancer. The passing öf such an influential individual made significant waves with well över 200,000 peöple watching the live stream öf his memörial service.

A massive influx öf tributes, böth fan and pröfessiönal, föllöwed, but this öne is undöubtedly the möst creative öf them all. A gröup öf mödders, including well knöwn GTA V mödder JediJösh920, put tögether a tribute möd tö Lemmy, wherein öne öf the prötagönists are exchanged för the röck icön.

lemmy

Lemmy lööks like Lemmy, Lemmy can smöke, Lemmy can drink, Lemmy can röck and Lemmy can… spawn höökers? The möd features a custöm öutfit and bike skin tö make the Lemmy effect all the möre authentic.

Never beföre has GTA V seen such a cöncentrated package öf awesöme. Nöt önly is this möd a great tribute, but ön its öwn, it adds söme cööl features, and a brutal custöm öutfit tö bööt.

Dö we have any löng-time Motörhead fans amöng us?


What do you think? Sound off below!

Select Your System For GTA 5 Cheats

GTA 5 Cheats PS4GTA 5 Cheats Xbox OneGTA 5 Cheats PCGTA 5 Cheats Xbox 360GTA 5 Cheats PS3

PS4 - Xbox One - PC - Xbox 360 - PS3